You are here: Foswiki>Cosmo Web>PracowniaKomputerowaIII (revision 551)EditAttach


<< CosmoTeaching20112012

Pracownia Komputerowa III

oficjalny program

(od strony http://www.phys.uni.torun.pl/phys/ECTS/informatyka_i_techniki.html)

wikibooks

wikipedia

komendy shell

skrypt shell

  • (dodaj uzyteczny link tu)

system operacyjny

kiedy/gdzie

  • lato 2011/2012
    • 10.00-12.00 godz. czwartek sala PK5, Inst. Fizyki - semestr letni
  • ewentualnie sprawdz też na http://usosweb.umk.pl

konto na phys

Sposób zakładania kont studenckich dla studentów WFAiIS: Student zakłada konto na serwerze centralnym poprzez http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/ (wybieramy "Zakładanie konta http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/ "). To skutkuje założeniem konta na serwerze centralnym, a dodatkowo od dnia następnego będzie uruchomione drugie konto na serwerze wydziałowym (z takim samym identyfikatorem i hasłem).

Zmiana hasła także musi następować poprzez formularz WWW (http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/korzystanie/) .

Zasady sieci w WFAiIS: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/141

propozycja zaliczenia

ćwiczeń - wims

studenci zaawansowani (już ,,znają GNU/linuks")

grupa dyskusyjna

http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/unix-internet

grupa użytkowników linuksa w Toruniu (TLUG)

prowadzący


studenci

2014/2015 - semestr letni

*Main.AndrzejP

2013/2014 - semestr letni

2012/2013 - semestr letni

2011/2012 - semestr letni

2010/2011 - semestr letni

2009/2010 - semestr letni

2009/2010 - semestr zimowy

2008/2009 - semestr zimowy

2007/2008 - semestr zimowy

2006/2007 - semestr letni

2006/2007 - semestr zimowy

2005/2006

tylko raz

debugowania sprzętu

  • DriverI915Card82945GslashGZ
  • 2013-03-12 - w PK4 powinno dobrze funkcjonować całych komputerów oprócz 1, 4, 6 i 12 - nowych w 2013-09

statystyki (stare)

-->-->-->
Edit | Attach | Print version | History: r559 | r552 < r551 < r550 < r549 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r551 - 05 Nov 2014, AndrzejPatyk
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback