-- BognA - 11 Jan 2005

Oto wczesniej podane programy (wczesniej oczywiscie sprawdzilam, czy dzialaja):

- Szukanie pierwiastka wielomianu dowolnego stopnia, gdzie plikiem wejsciowym jest plik zawierajacy wspolczynniki wielomianu, poczynajac od tego stojacego przy zajnizszym stopniu (zerowym). Program szuka miejsca zerowego metoda stycznej:
  • styczna.c: Plik zrodlowy
  • Makefile: Makefile (analogiczny dla kazdego pliku, tylko nazwe w pierwszej linii trzeba zmienic)
    • funkcjonuje

- Liczenie wszystkich pierwiastkow wielomianu 2-stopnia:

- Szukanie maksimum, minimum i sortowanie liczb z pliku tekstowego z mozliwoscia zapisania wyniku sortowania do pliku:

- I programik do zamiany podanego takstu na jezyk Morse'a: I to wszystko.

Topic attachments
I Attachment Action Size DateSorted descending Who Comment
jezyk_morsa.cc jezyk_morsa.c manage 1.2 K 11 Jan 2005 - 02:09 BognA zrodlo
pierw_wielom_2st_strukt.cc pierw_wielom_2st_strukt.c manage 1.0 K 11 Jan 2005 - 02:09 BognA zrodlo
MakefileEXT Makefile manage 0.2 K 11 Jan 2005 - 01:59 BognA Makefile do styczna.c
sort_plik.cc sort_plik.c manage 2.5 K 11 Jan 2005 - 01:53 BognA zrodlo
styczna.cc styczna.c manage 2.9 K 11 Jan 2005 - 01:49 BognA zrodlo
This topic: Main > TWikiUsers > BognA > ProGramy
Topic revision: revision 3
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback